Thursday, January 05, 2006

Modo Macro... (Macro Mode...)


Fotografía en modo "Macro" con un filtro de desenfoque...
Macro mode photography with blur filter...
Enjoy... [diego] Posted by Picasa

No comments: